Czego dotyczy ewidencja gruntów?

W dzisiejszych czasach coraz więcej osób decyduje się na zakup działki, aby później wybudować na niej swój wymarzony dom. Jednak nie można zapomnieć o tym, że wtedy trzeba prowadzić różne ważne dokumentacje. Nawet jak już ktoś posiada działkę i dom to dokumentacja także jest potrzebna. Mowa tutaj przede wszystkim o ewidencji gruntów. W niniejszym artykule zostanie omówiona odpowiedź na pytanie czego dotyczy ewidencja gruntów?

Po co jest ewidencja gruntów?

Według ustawy przez ewidencję gruntów i budynków rozumie się jednolity dla kraju, systematycznie aktualizowany zbiór informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich właścicielach oraz innych osobach fizycznych lub prawnych władających tymi gruntami, budynkami lub lokalami. Ewidencja gruntów należy do ewidencji publicznych. Regulują ją dwa akty prawne: Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Dane znajdujące się w tej ewidencji stanowią nic innego jak podstawę między innymi do planowania gospodarczego, planowania przestrzennego i wymiaru podatków i świadczeń. Dzięki temu wiemy jaki mamy do zapłacenia podatek za grunt w danym roku.

Sprawdź: ewidencja gruntów szkolenie

Ewidencja gruntów obejmuje wszystkie grunty, ich położenie, granice i obszar oraz rodzaj użytków i ich klasę. Obejmuje także oznaczenia ksiąg wieczystych. Co jeszcze musi znajdować się w każdej z takich ewidencji. Do najważniejszych informacji zaliczamy:

  • miejsce pobytu stałego właściciela działki,
  • informację, czy wyróżniony w ewidencji gruntów i budynków obszar gruntu, w całości lub w części, objęty jest formą ochrony przyrody;
  • jaka dokładnie jest wartość katastralna nieruchomości;
  • informacje jeśli właściciel dzierżawi grunt;

Jak widać takie informacje są potrzebne i trzeba prowadzić ją dla wszystkich budynków i działek. Oczywiście taka ewidencja prowadzona jest przez starostów. Jednak jeśli nastąpi chociażby najmniejsza zmiana to właściciel ma obowiązek poinformować Urząd o zmianach w ciągu 30 dni.