Jakie zmiany w prawie związanym z użytkowaniem nieruchomości?

Zmiany w przepisach prawnych zawsze wywołują spore dyskusje. Zwłaszcza osoby, które z racji powierzonych im w pracy obowiązków muszą znać odpowiednie regulacje prawne starają się jak najlepiej przyswoić nową wiedzę i przede wszystkim nauczyć się stosować nowe przepisy.