Jak zostać bardziej kreatywnym w pracy?

Rozwijaj firmę, zatrudniaj kreatywnych. Kreatywność pracownika to ostatnimi czasy cecha na wagę złota. Dlaczego tak bardzo zależy nam, aby zatrudniać tych, którzy tryskają pomysłami? Bo niosą zmiany, myślą inaczej, są innowacyjni i szybko rozwiązują problemy.

Co stoi za postacią kreatywnego pracownika?

Najważniejsze są trzy elementy:

 1. Wiedza. To podstawowa przestrzeń, w której pracownik żongluje pomysłami. Wychodzenie poza schematy nie bierze się znikąd. Im więcej pracownik posiada wiedzy specjalistycznej, tym ma więcej elementów składowych do zastosowania wielu, nowych rozwiązań. Ważne jest, z jakich źródeł czerpie wiedzę, czym się inspiruje, jakie ma zasoby.
 2. Twórcze myślenie. Po części jest umiejętnością wrodzoną, indywidualną cechą człowieka. Każdy może być kreatyny, nie każdy jednak umiejętnie tę cechę rozwija. Myślenie poza schematami to również składowe edukacji i wychowania. Istnieje wiele technik rozwijania kreatywności.
 3. Motywacja. Wewnętrzna gotowość osoby do tworzenia. Środowisko wpływa na kreatywność takiej osoby, ponieważ czerpie ona pomysły z relacji międzyludzkich, pasji, zainteresowań i wyzwań, jakie niesie praca zawodowa.

Co robić, by pracownicy byli bardziej pomysłowi?

Nie wystarczy tylko wysłać ich na szkolenie. Kreatywność wymaga odpowiedniego zarządzania i kultury pracy. Pracownik przedsiębiorczy musi mieć warunki do poszerzania wiedzy i rozwoju osobistego. Jego potencjał musi być doceniony w miejscu pracy i odpowiednio ukierunkowany. Oto kilka pomysłów na to, jak rozwijać nieszablonowe myślenie wśród kadry.

 • Organizowanie konkursów na najlepszy pomysł. Udostępnianie działań typu: „skrzynka pomysłów”, „baza pomysłów”. Wszelkie problemy w firmie warto formułować jako inspirujące wyzwania. Ważne jest, by chwalić nie tylko za efekty i rezultaty, ale też za postawę twórczego podchodzenia do problemu.
 • Ustne zachęty do działań twórczych. Komunikowanie się bez barier, ocen i nieuzasadnionej krytyki wspiera twórcze pomysły i hamuje blokujące opinie. Kultura otwarta na popełnianie błędów sprzyja rozwijaniu pomysłowości.
 • Tworzenie paneli dyskusyjnych. Burze mózgów, warsztaty wymiany doświadczeń, meet-upy, webinary sprzyjają twórczej komunikacji. Wykorzystywanie obrazów, map myśli, wizualizacji, grafik i symboli, zadawanie pytań, eliminowanie słowa „nie”, tworzy kreatywny język organizacji.
 • Programy rozwojowe, indywidualne ścieżki kariery. Staże za granicą, praktyki w prestiżowych miejscach pracy, studia zaoczne, kursy, szkolenia są dodatkową formą motywacji i zdobywania wiedzy.
 • Promowanie pracy zespołowej. Łączenie pracowników w interdyscyplinarne zespoły, które pobudzają kreatywność i inspirują. Tworzenie różnych grup pod względem wiedzy, płci, doświadczeń i talentów.
 • Dbałość o dobrą atmosferę w pracy i swobodę. Wprowadzanie elementów gry i zabawy, które niwelują formalne zachowania, stres i presję. Możliwość przemieszczania się, chodzenie, siedzenie na schodach, przy oknach, praca na łonie przyrody, open space. Takie możliwości otwierają granice i powiększają przestrzeń, nie tylko fizyczną, ale i mentalną. Jednocześnie warto też zadbać o pokój ciszy i odosobnienia w miejscu pracy.
 • Uwzględnianie i nagradzanie twórczych zachowań w ocenie okresowej pracownika.
 • Premie finansowe za wdrożenie pomysłów i rozwiązań.
 • Szkolenie: „Kreatywność”. Trenowanie zespołów w kreatywnym myśleniu. Uczenie nowych technik koncentracji i pamięci oraz sposobów na wykorzystanie potencjału i talentów pracownika.

Nowoczesna organizacja musi mieć kreatywne zespoły. To współczesny kapitał firmy. Dodatkowo musi także rozumieć, że odpowiednie warunki, kultura pracy oraz plan zarządzania taką kadrą jest koniecznością, a nie wymogiem. Szkolenie kreatywność i jej rozwijanie to obowiązek każdego przedsiębiorstwa.